John Deere Green Spray retouch 7739

Klorüre duyarlı bitkiler için Potasyum Sülfat

Klorür anyonları toprak absorpsiyon kompleksi tarafından emilmez   

Topraktaki Potasyumun aksine, klorid anyonları toprak absorpsiyon kompleksinde (kil mineralleri veya organik madde) emilmez.

​Toprakta, klorür çok hareketli bir iyondur ve düzenli nemli koşullar altında su akımı ile aşağı doğru kolayca yıkanır. Bu nedenle, topraklardaki Cl konsantrasyonu genellikle düşüktür (<35 ppm' ye kadar), ancak tuzlu topraklarda, sulanan alanlarda veya drenajı yetersiz topraklarda (muhtemelen 6000 ppm' den fazla) önemli düzeylerde birikebilir.

Buharlaşmanın yağış/sulamayı aştığı dönemlerde, klorür kılcal yükselme yoluyla toprak altından yüzeye kadar yer değiştirebilir ve kök bölgesinde birikebilir. Özellikle alt toprakta (ana kök bölgesi) aşırı klorür seviyeleri, toprak çözeltisindeki ozmotik potansiyeli arttırır ve antagonistik etkiler yoluyla Azot ve Kükürt gibi besinlerin alımını kısıtlar. Toprak çözeltisindeki klorür, bitkiler tarafından çok hızlı ve önemli miktarlarda alınır ve güçlü bir ozmotik etki gösterdiği bitkilerin vejetatif kısımlarında birikir.

Bu etki nedeniyle, bitki hücrelerinin daha yüksek hidrasyonu' nun veya bitki dokusuna su alımının onu nakliye, işleme veya paketleme sırasında hasarlara karşı daha duyarlı hale getirmesidir.

Özellikle kök ve yumrulu bitkilerde azalan depolama ve işleme özellikleri, klorür içeren gübrelerle gübrelenen ürünlerde de sıklıkla karşılaşılan problemlerdir. Ağır vakalarda, yaprak uçlarının veya kenarlarının yanması, bronzlaşma, erken sararma ve dökülme gibi klorüre özgü yaprak yaralanmaları meydana gelebilir.

Bitkilerin klor duyarlılığı, bitki türleri arasında ve hatta aynı türün farklı çeşitleri arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Klorüre karşı yüksek veya orta derecede hassas olan bitki örnekleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Klorüre duyarlı bitki örnekleri
2021-05-21 15_10_41-Window

MOP gibi klorür içeren gübrelerin klorüre duyarlı ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez, çünkü uygulanan her 100 kg MOP için toprağa yaklaşık 40 kg klorür eklenir. Bu hem bitki verimini hem de kaliteyi olumsuz etkileyecektir. Klorüre duyarlı ürünler için Potasyum Sülfat ideal bir Potasyum ve Kükürt kaynağıdır.​

Tarımsal üretimde Potasyum Sülfat (SOP) kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kitabın kopyasını indirin Sulfate of Potash​​.