romania

Edukacja rolników w Rumunii

romania

Jesteśmy dumni, iż mogliśmy zostać sponsorami inicjatywy organizacji non-profit UnivAgx polegającą na zorganizowaniu 7 regionalnych wydarzeń edukacyjnych dla spółdzielni rolniczych.

Wydarzenia te były ważnym kamieniem milowym na rzecz edukacji członków spółdzielni rolniczych z naciskiem na zwiększanie wiedzy rolników i rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania gospodarstwem. W tych trudnych czasach wspieranie takich inicjatyw jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

W ramach programu pilotażowego UnivAgx rolnicy uzyskali darmowy dostęp do wartościowych szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez wykładowcę uniwersyteckiego. 

Nasz zespół ekspertów miał również okazję zaprezentować korzyści z płynnych nawozów ponad 150 rolnikom pracującym na ponad 80 000 ha gruntów rolnych.