The importance of quality for the foliar spraying of SOP

Znaczenie jakości w opryskach dolistnych siarczanem potasu

To bardzo ważne aby plantatorzy stosujący siarczan potasu (SOP) dolistnie, wybrali produkt dostosowany do sposobu użycia i sprzętu używanego do oprysków dolistnych.

W systemach fertygacji zwykłe, rozpuszczalne w wodzie produkty klasy fertygacyjnej są rozpuszczane długo, w dużych zbiornikach z ciągłym mieszaniem. Utworzony jednorodny roztwór jest wprowadzany do systemu irygacyjnego. Systemy te są szeroko stosowane w szklarniach oraz w nawadnianiu kroplowym na otwartym polu w zaawansowanych technicznie gospodarstwach. 

Natomiast w przypadku stosowania dolistnego w uprawach polowych są obecnie stosowane nowoczesne opryskiwacze. W takich systemach produkt jest wprowadzany bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza lub rozwadniacza a rozpuszczanie odbywa się raczej za pomocą cyrkulacji wody i mieszania w zbiorniku opryskiwacza, a nie poprzez długotrwałe mieszanie mechaniczne.  

Różnice te mogą mieć istotny wpływ na działanie rozpuszczalnego SOP w obu systemach. Próba przeprowadzona z użyciem opryskiwacza dolistnego we Francji pokazuje potencjalne ograniczenia związane z wykorzystaniem SOP, który nie został specjalnie opracowany i stworzony do stosowania dolistnego:

 Typowy opryskiwacz

  • Zwykły SOP rozpuszczalny w wodzie jest wprowadzany do rozwadniacza
  • Wyniki dla roztworu 8% po oprysku — duża część produktu nie rozpuściła się i pozostała w zbiorniku
  • Wyniki dla roztworu 4% po oprysku — wyniki były lepsze, ale wciąż część produktu pozostała nierozpuszczona

Powyższy test wyraźnie pokazuje, że zwykły SOP do fertygacji jest niestety daleki od ideału jako produkt dolistny. Po pierwsze produkt, który pozostanie nierozpuszczony w zbiorniku może się zmarnować, a po drugie — niezbędne jest czyszczenie zbiornika i filtrów po zabiegu.  Istnieje również poważne ryzyko, że nierozpuszczony produkt może zablokować dysze opryskiwacza i uszkodzić sprzęt. Z tych powodów, plantatorzy którzy chcą stosować SOP dolistnie, powinni używać wyłącznie produktów przeznaczonych do stosowania dolistnego, takich jak K-Leaf®.

Pobierz broszurę dotyczącą nawozu K-Leaf®.