field

Sürdürülebilirlik

sust

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız

Tarımda, mahsul besleme ve mahsul koruma şirketlerimizle küresel gıda üretimi talebinin karşılanması noktasında yetiştiricileri destekliyoruz. Artan nüfusa yeterli gıda üretmek, tarımsal üretimin ve sürdürülebilirlik girişimlerinin ilerlemesinin arkasındaki itici güçtür. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşma ihtimali, gıda üretim teknolojilerinde ilerlemelere ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

Tarımsal faaliyetlerimiz güvenli, akıllı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme vizyonumuzu destekliyor. Rafinerilerden çıkan yan ürünleri, yetiştiriciler için değerli bir kaynak haline gelen güvenli, zararsız gübrelere dönüştürerek sürdürülebilir tarımın yaratılmasına katkıda bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yetiştiricilerin küresel gıda üretiminde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Bunu da, havada kaybolan veya suyollarına karışan besin öğelerinin miktarını azaltan hassas tarım uygulamaları beraberinde kullanılan yüksek verimli gübrelerimizle başarıyoruz.

susta

Hassas tarım uygulamaları, damla sulama ve gübrenin basit serpme yöntemlerinin aksine bitkinin tam olarak ihtiyaç duyduğu yere yerleştirilmesi yoluyla su kullanımını azaltabilir. Araştırmalarımıza dayalı eğitimler sunarak, yetiştiricilere topraklarının ve mahsullerinin sağlığını iyileştirecek araçlar ve kaynaklar sağlıyoruz.

Gelişmekte olan ekonomiler açısından nüfus artışı ve arazi elverişliliği, tarımın bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan bazılarıdır. Mahsul besleme ve mahsul koruma ürünlerinin doğru kullanımı, mevcut tarım arazilerini daha verimli hale getirmesinin yanı sıra, ilave mahsul üretimi için daha fazla arazi açma gereksinimini sınırlıyor.

Her bir mahsulün yetiştirilip, hasat edilmesiyle birlikte topraktan besin öğeleri de alındığından, gıda, yem, yakıt ve lifli mahsullerin üretiminin sürdürülebilmesi için bu besin öğelerinin yenilenmesi gerekiyor. Kükürt, azot, potasyum, kalsiyum ve magnezyumlu gübreler de bitkilerin büyümeleri için ihtiyaç duydukları besin öğelerini sağlayarak toprakların sağlıklı ve verimli olmasına hayati bir katkıda bulunuyorlar.

 

Sürdürülebilirlik raporumuzun tamamını buradan okuyabilirsiniz