News_17 may 2021

CaTs® pamuk lifinin olgunlaşmasına ve kalınlığına yardımcı olur.

Pamukta CaTs® uygulaması ile, koza olgunlaşmasında ve pamuk lifi kalitesinin artmasında bir takım faydalar gözlemlenmiştir.

Pamuk yetiştiriciliğinin fazla olduğu bölgelerde, üreticiler çiçeklenme sonu koza doldurma aşamasındayken CaTs®, Kalsiyum Tiyosülfat kullanıyor.

Bölge yetiştiricileri CaTs® uygulaması hakkında şunları anlatıyorlar: “Damla sulamada dekar başına 4 litre veya merkezi bir pivotta dekar başına 5 litre CaTs® uygulayarak koza olgunlaşmasını hızlandırabiliyor ve kozaların kalitesini iyileştirebiliyoruz. Daha fazla ağırlık ve kalınlığa sahip lif elde ediyoruz." diyor.

CaTs®'in alkali topraklarda kullanıldığında bitkiyi etkileyen zararlı tuzları (sodyum ve karbonatlar) uzaklaştırır ve bloke edilmiş makro ve mikro elementlerin salınımı yoluyla daha iyi bir besin alımına izin verir. Aynı zamanda, CaTs®' teki Kalsiyum, hücre duvarının yapısını iyileştirerek köklerin, yaprakların ve meyvelerin gelişimine katkıda bulunur.