News_April 20_Grainfilling KTS

KTS® mısır için potasyum ve kükürt kaynağıdır

Tane dolumunu iyileştirir ve azaltılmış Azot uygulaması sağlar.

​Tiyosülfat molekülü, Amonyak Azotunun kaybını azaltır, böylece Azotlu çözeltilerin verimliliğini arttırır ve yetiştiricilerin Amonyak gazı formunda Azot uygulamasını azaltmasını sağlar.

Toprak analizlerinde 450 birim Azotun sonuçlarını fark eden yetiştiricilere, mısır tanelerinin dolgunluğunu iyileştirmek için bir sonraki uygulamalarında 50 kg daha az gübre kullanmaları ve Potasyum sağlamaları önerildi. Bu, hektar başına 150 kg Amonyak başlangıç ​​dozunu 100 kg Amonyak artı 30 L KTS® gübre karışımına değiştirmeleri ve bunu çiçeklenme döneminden önce V12 vejetatif aşamada uygulamaları gerektiği anlamına gelir.

Amonyak ile KTS® gübre karışımı, daha yüksek mısır verimini garanti eder, çünkü sıvı Potasyum sağlar, bu da tane dolgusunu geliştirir ve mısırın özgül ağırlığını artırır. Ayrıca, KTS® içeriğindeki Tiyosülfat, Amonyak Azotu kullanımını maksimuma çıkarır ve diğer besin maddelerini çözündürür.

Bu uygulama ile mısır hasadı sezonu için, üreticiler daha fazla verim elde edeceklerdir. Potasyum eksikliği olan toprak ve yüksek Amonyak Azotu gereksinimleri olan mısır yetiştiricileri de KTS® kullanmaları halinde mısır verimlerini artırabilirler. Bunun nedeni, KTS®’ nin Potasyum kaynağı olması, tane dolumunu sağlaması ve Azot kullanımını en üst düzeye çıkarmak için bir Tiyosülfat kaynağı görevi görmesidir.

KTS® ürün sayfamızdan KTS® Uygulama kılavuzumuzu indirin.