Small Fruits

Küçük Meyveli Bitkiler

Küçük meyvelerin tüketimi, taze meyve, reçel veya likör yapımında kullanılmak şeklinde yaygınlaşmıştır. Sonuç olarak, daha geniş bir ekim alanı, yeni çeşitler ve özellikle gübreler olmak üzere girdilerin daha iyi kullanımı sayesinde küçük meyvelerin küresel üretim artmaktadır.

Çilek en önemli küçük meyve ürünüdür ve bu ürün için gübreleme uygulamaları iyi bir şekilde takip edilip, belgelenmiştir. Ancak, diğer bazı küçük meyveler için belirli bilgileri elde etmek daha zor olabilmektedir. Bununla birlikte kural olarak, kumlu-killi topraklardan ziyade, tınlı-kumlu bir yapıya sahip nötr ile asitli toprakları tercih ederler. Mineral beslenme, ürün yetiştirme sistemine ve verim beklentisine göre büyük ölçüde değişebilir, ancak küçük meyveler klorüre oldukça duyarlı ürünlerdir, özellikle bektaşi üzümü, frenk üzümü çeşitleri ve çilekler klorür duyarlılığı olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuç olarak, küçük meyveli bitkilerin gübrelemelerinde klorür içeren gübrelerden uzak durarak, klorür içermeyen gübrelerin kullanılması gerekmektedir.

Ürün bilgilerine, saha deneme sonuçlarına, karışım testlerine, uygulama ipuçlarına ve daha fazlası için ihtiyacınız olan yanıtları alın. Bölgenizdeki yerel uzmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın